โลหะ

M

ALPOLIC/fr

 • คุณสมบัติ
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Thermal Conductivity
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

Expanded Metal

 • คุณสมบัติ
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Thermal Conductivity
 • Scratch Resistance
 • Electrical Conductivity
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Fire Resistance
M

Illuminating Stair Nose

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Thermal Conductivity
 • Transparency
 • Electrical Conductivity
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

Metal Lath

 • คุณสมบัติ
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Thermal Conductivity
 • Scratch Resistance
 • Electrical Conductivity
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Fire Resistance
M

Metal Plank

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Thermal Conductivity
 • Scratch Resistance
 • Electrical Conductivity
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

Metiles

 • คุณสมบัติ
 • Water Resistance
 • Thermal Conductivity
 • Electrical Conductivity
 • UV Resistance
 • Fire Resistance
M

Safety and Barrier Fence

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Thermal Conductivity
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

SHANNTA Silver Clay

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Thermal Conductivity
 • UV Resistance
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

Square Corner Trim

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Thermal Conductivity
 • Scratch Resistance
 • Electrical Conductivity
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

Stainless Steel Border

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Thermal Conductivity
 • Scratch Resistance
 • Electrical Conductivity
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance