วัสดุชีวภาพ

M

UBPACK

 • คุณสมบัติ
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Eco-friendly
M

บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้

 • คุณสมบัติ
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
M

เส้นใยสำหรับงานพิมพ์สามมิติผสมกราฟีน

 • คุณสมบัติ
 • Hardness
 • Electrical Conductivity
 • Glossiness
 • Eco-friendly
 • 1 (current)