วัสดุชีวภาพ

UBPACK

ผู้ประกอบการ : Universal Bio Pack Co., Ltd

บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้

ผู้ประกอบการ : Biodegradable Packaging Co., Ltd.

  • 1 (current)