วัสดุชีวภาพ

M

UBPACK

  • คุณสมบัติ
  • Water Resistance
  • Hardness
  • Eco-friendly
M

บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้

  • คุณสมบัติ
  • Water Resistance
  • Hardness
  • Scratch Resistance
  • 1 (current)