วัสดุธรรมชาติอื่นๆ

M

Coconut Coir Mat

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • UV Resistance
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

Cubic zarconia

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Eco-friendly
M

Emkom Clay Board

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Hardness
 • UV Resistance
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

GemsArt Jewelry & GemsArt Products

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Fire Resistance
M

Hand crafted product from Talipot Palm Leaves

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • UV Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

Magic Block

 • คุณสมบัติ
 • Water Resistance
 • UV Resistance
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

Riceware

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

Synthetic Stone

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Eco-friendly
M

กกถักเปียสานโครงหวาย

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • Glossiness
 • Eco-friendly
M

กกทอผสมตะไคร้

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • Glossiness
 • Eco-friendly