แผ่นเคลือบโพลิเมอร์ความเสียดทานต่ำ

MI : 00616-01
MC : MC 7601-01

เคลือบโพลิเมอร์ความเสียดทานต่ำ เกิดจากการเกาะตัวด้วยไอเคมีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์ เคลือบนี้ใช้ได้กับทุกพื้นผิว เช่น กระจก พลาสติก โลหะ ยาง และกระดาษ วัสดุนี้ช่วยลดแรงเสียดทาน ต้านทานความร้อน ทนทานต่อสารเคมีและรังสียูวีได้ดี นำไปเคลือบโดยใช้กระบวนการเกาะตัวของไอเคมี (CVD) ที่อุณหภูมิห้อง โดยไม่ใช้พลาสติไซเซอร์หรือตัวทำละลาย โพลิเมอร์นี้สร้างขึ้นจากสารประกอบเคมีที่เรียกว่า ไดเมอร์ ซึ่งอยู่ในรูปผงแป้ง ไดเมอร์นี้จะถูกทำให้เป็นไอ ผ่านกระบวนการแยกสลายด้วยความร้อน กลายเป็นไอ และเปลี่ยนสภาพเป็นโมโนเมอร์ จากนั้นจึงทำให้เย็นลงแล้วส่งเข้าสู่ห้องสูญญากาศ ซึ่งจะเกิดการโพลิเมอไรเซชั่นและเกาะตัวเป็นชั้นฟิล์มเคลือบบนผิววัสดุ ผิวเคลือบมีเนื้อที่สม่ำเสมอสูง แตกต่างจากเคลือบเหลวชนิดต่าง ๆ โดยไอเคลือบจะเข้าไปปิดช่องว่างทุกช่องและเคลือบผิวได้สม่ำเสมอบนทุกรูปทรง ทั้งปลายแหลม หลุมลึก ขอบมุม หรือแม้กระทั่งรูพรุนที่เล็กที่สุด สารเคลือบจะแนบตัวไปกับพื้นผิวเปิดทุกชนิด ปิดช่องว่างทุกช่องและจุดอ่อนทุกจุด มีความหนาของเคลือบตั้งแต่ไม่กี่อังสตรอมจนถึงหลายมิลลิเมตร เนื้อฟิล์มมีลักษณะโปร่งใส เหมาะสำหรับเคลือบผิววงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องจักรกลในยานยนต์และอากาศยาน


การติดทนของสี การติดทนของสี : ไม่ระบุ
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่ระบุ
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่ระบุ
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่ระบุ
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่ระบุ
ความใส ความใส : ไม่ระบุ
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่ระบุ
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่ระบุ
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่ระบุ
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ไม่ระบุ
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ