สารเคลือบและกาว

Crocodile Color Cement

ผู้ประกอบการ : Cera C-CURE Co., Ltd.

Crocodile Turbo Plus Tile Grout

ผู้ประกอบการ : Cera C-CURE Co., Ltd.

Decking Fiber Cement Paint

ผู้ประกอบการ : Eco Coat Company Limited

ECI Ceramic Coating (Solar Reflective Roof Coating)

ผู้ประกอบการ : ECI Industries Co., Ltd.

Emkom Clay Paints

ผู้ประกอบการ : Emkom Solutions Co., Ltd.

Fiber Cement Paint

ผู้ประกอบการ : Eco Coat Company Limited

FlourEco

ผู้ประกอบการ : FlouryHome

Solvent-free Liofol®

ผู้ประกอบการ : Henkel (Thailand) Co., Ltd.

เทปลายไทย

ผู้ประกอบการ : RUNGART

นํ้ามันตั้งอิ๊ว,วาสลีน

ผู้ประกอบการ : ร้านฉวีวรรณ