หนัง

Synthetic Leather

ผู้ประกอบการ : Johnny Leather Store

เชือกหนังชามัวร์

ผู้ประกอบการ : Hira Fashion Limited Partnership

แท่นโชว์เครื่องประดับ

ผู้ประกอบการ : Loakwean Co., Ltd

บริการ laser อุปกรณ์งานหนัง

ผู้ประกอบการ : laser gallery studio

บริการทำโซฟา

ผู้ประกอบการ : A & S เฟอร์นิเจอร์

บริการผลิตเครื่องใช้จากหนัง

ผู้ประกอบการ : Kamol Leather Co.,Ltd

บริการผลิตและฟอกสีหนัง

ผู้ประกอบการ : บริษัท คงศิริแทนเนอรี่ จํากัด