หนัง

M

Synthetic Leather

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Fire Resistance
M

เชือกหนังชามัวร์

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Eco-friendly
M

แท่นโชว์เครื่องประดับ

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Eco-friendly
M

บริการทำโซฟา

 • คุณสมบัติ
M

บริการผลิตและฟอกสีหนัง

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Scratch Resistance
 • Glossiness
M

บริการผลิตหนังเทียม

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Scratch Resistance