COCCO

MI : 00306-19
MC : 5463-19

คอมโพสิตน้ำหนักเบาที่ผลิตด้วยวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวท้องถิ่นในประเทศไทย ประกอบด้วยเส้นใยมะพร้าว 40% เรซินพอลิเอสเตอร์ 40% และสารเติมแต่งประเภทแร่ 20% บริษัทรวบรวมวัตถุดิบจากชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นการช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการเผาและการนำไปทิ้งตามลานฝังกลบ ทุ่งนา หรือมหาสมุทร โดยคงสภาพเส้นใยมะพร้าวในระหว่างกระบวนการผลิตและปรากฏให้เห็นในเนื้อวัสดุขั้นสุดท้าย วัสดุมีความบางและทนทาน บริษัทเป็นผู้ดำเนินการผลิตวัสดุเองจึงมีความยืดหยุ่นในการออกแบบที่กําหนดได้เอง วัสดุผลิตในกระบวนการอัดรีดเป็นแผ่น โดยมีขนาด 60 x 60 เซนติเมตร และสามารถหล่อขึ้นรูปเป็นรูปร่างที่ต้องการได้ เหมาะนำไปปูผนังและกรุผิวภายนอกอาคารเชิงพาณิชย์และที่พักอาศัย


การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : มี
ความแข็ง ความแข็ง : มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่มี
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่ระบุ
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ