วัสดุคอมโพสิต

M

เครื่องเบญจรงค์วาดลาย

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Glossiness
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

ทะเลจร

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Eco-friendly
M

ลูกปัดมโนราห์

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • Glossiness
 • Eco-friendly
M

วัสดุแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้ว

 • คุณสมบัติ
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
 • Chemical Resistance
 • 1 (current)