บริการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

MI : 00856-01

บริการผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งรูปแบบลอยตัว และ Built-in ตามแบบ โดยใช้วัตถุดิบหลักเป็นไม้ยางพารา พาร์ติเคิลบอร์ด และเอ็มดีเอฟบอร์ด ที่ผลิตในประเทศ โดยมีส่วนประกอบของการใช้สารฟอร์มาลีนเท่ากับหรือน้อยกว่า 4 มิลลิกรัมต่อสัดส่วนน้ำหนักไม้หนึ่งร้อยกรัม ซึ่งทำให้สินค้าของบริษัทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การติดทนของสี การติดทนของสี : ไม่ระบุ
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่ระบุ
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่ระบุ
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่ระบุ
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่ระบุ
ความใส ความใส : ไม่ระบุ
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่ระบุ
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่ระบุ
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่ระบุ
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ไม่ระบุ
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ
  • วัสดุ : บริการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
  • ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด
  • ประเทศ : ไทย
  • ที่อยู่ : 99 หมู่2 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
  • ติดต่อ : ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์
  • โทร : 038847730 
  • อีเมล : sps@spathai.com 
  • Facebook : https://www.facebook.com/spsgroupthailand/
  • เว็บไซต์ : http://www.spsthai.com