บริการด้านวัสดุ

บริการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์จากกก

ผู้ประกอบการ : Ban Ta Chalab's Mat Community Enterprise

บริการผลิตฉลาก 3 มิติ

ผู้ประกอบการ : CCL Label (Thailand) Co., Ltd.

บริการผลิตฉลากกลิ่นหอม

ผู้ประกอบการ : CCL Label (Thailand) Co., Ltd.

บริการผลิตฉลากประกายมุก

ผู้ประกอบการ : CCL Label (Thailand) Co., Ltd.

บริการผลิตฉลากประกายแวววาว

ผู้ประกอบการ : CCL Label (Thailand) Co., Ltd.

บริการผลิตฉลากมันวาว

ผู้ประกอบการ : CCL Label (Thailand) Co., Ltd.