แก้ว

M

Advanced Glasstiles

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • Transparency
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

Aluminum Scrap Laminated Glass

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • Transparency
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

BSG Fabrik Glass

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • Transparency
 • UV Resistance
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

Decorative Coated Glass

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • Transparency
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

Fascinate Series

 • คุณสมบัติ
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • Transparency
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

Glass Plus Gold Noble

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • Transparency
 • UV Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

Harmony

 • คุณสมบัติ
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • Transparency
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
M

Imex Powder

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Thermal Conductivity
 • Scratch Resistance
 • Electrical Conductivity
 • UV Resistance
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

INFIDIA: Glass - Sawdust

 • คุณสมบัติ
 • Water Resistance
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Fire Resistance
M

Motion Square

 • คุณสมบัติ
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • Transparency
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance