ซีเมนต์

CELLOCRETE

ผู้ประกอบการ : Cellocrete Thai Co., Ltd.

C-Lite

ผู้ประกอบการ : C-Lite Co., Ltd.

Crocodile FlexShield

ผู้ประกอบการ : Cera C-CURE Co., Ltd.

D-saic 3D Mosaic Tile

ผู้ประกอบการ : Dreaming Industry Co., Ltd.

Duraflex

ผู้ประกอบการ : Roca10 Co., Ltd.

EKOBLOK

ผู้ประกอบการ : Eco Mat Company Limited

Fibre Cement

ผู้ประกอบการ : Diamond Building Products Public Company

GRC (Glass Fiber Reinforced Concrete)

ผู้ประกอบการ : NRY Trading Co., Ltd.

Green Insulation

ผู้ประกอบการ : Ping-Art

la terre finishing plaster

ผู้ประกอบการ : La Terre SA Co., Ltd.