เซรามิก

COTTO Digital Print Tile

ผู้ประกอบการ : Thai Ceramic Co., Ltd.

Duragres Healthy Tile

ผู้ประกอบการ : The Union Mosaic Industry Public Co., Ltd.

Hand-Painted Ceramic Tile

ผู้ประกอบการ : Mai Ngam Tiles Co., Ltd.

L-THAI Clay Tile

ผู้ประกอบการ : Lampang-Thai Ceramics Tile Co., Ltd.

MG Paradiso

ผู้ประกอบการ : Thai Ceramic Co., Ltd.

Pimai Flora Series

ผู้ประกอบการ : Thai Ceramic Co., Ltd.

Three mosaic

ผู้ประกอบการ : IRIS INDUSTRIAL Ltd., Part

กระเบื้องเคลือบดินเผา

ผู้ประกอบการ : Thai Tile Sang-Bunpot Factory

กระเบื้องชนิดไม่เคลือบ

ผู้ประกอบการ : Yonok 2006 Co., Ltd.