เซรามิก

M

COTTO Digital Print Tile

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

Duragres Healthy Tile   

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • Glossiness
 • Fire Resistance
M

Hand-Painted Ceramic Tile

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

L-THAI Clay Tile

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

MG Paradiso

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

Pimai Flora Series

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

Three mosaic

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Thermal Conductivity
 • Electrical Conductivity
 • UV Resistance
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

กระเบื้องเคลือบดินเผา

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

กระเบื้องชนิดไม่เคลือบ

 • คุณสมบัติ
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

กระเบื้องซับนํ้าจากดินเบา

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Eco-friendly