ผ้าและสิ่งทอ

M

100 Year Pillow

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • UV Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

100% Silk (GV 2180)

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

100% Silk (GV 3000)

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Eco-friendly
M

100% Silk (GV25)

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

14 Denier Silk Yarn

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • UV Resistance
 • Fire Resistance
M

3D Surface Embroidering

 • คุณสมบัติ
 • Electrical Conductivity
 • UV Resistance
 • Fire Resistance
M

BamBreeze

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • UV Resistance
M

Chenille Viscose

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Glossiness
 • Eco-friendly
M

CLAF Fabrics

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Thermal Conductivity
 • Electrical Conductivity
 • UV Resistance
 • Acoustic Resistance
M

Crypton Green II

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • UV Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly