ฉนวนกันเสียงและกันความร้อน acoubatt-ECS

MI : 00414-06

ฉนวนกันสียงและกันความร้อนเฟลเทค ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% มีวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบมากถึง 85% ผ่านกระบวนการอบความร้อนเพื่อยึดเส้นใยเข้าด้วยกัน ไม่มีส่วนผสมของกาว ปราศจากสารฟอร์มัลดิไฮด์ หรือ สารอินทรีย์ไอระเหย ที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย ผ่านการทดสอบการลามไฟ Class 1 ตามมาตรฐาน ASTM-E 84

ฉนวนเฟลเทค-acoubatt  ช่วยลดเสียงจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้อย่างดี สามารถลดเสียงส่งผ่านเมื่อใช้ร่วมกับผนังเบา (STC) ได้ 5-7 เดซิเบล และมีค่าสัมประสิทธิการดูดซับเสียง (NRC) 0.80 เหมาะสำหรับงานโรงแรม ห้องประชุม บ้าน ด้วยคุณสมบัติการดูดซับเสียงได้ดีนั้น ช่วยสร้างบรรยากาศเงียบสงบภายในอาคาร และ มีประสิทธิภาพป้องกันความร้อนได้ดี ช่วยลดปริมาณมวลความร้อน เข้าสู่ตัวอาคาร และเก็บกักความเย็นได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และประหยัดพลังงาน


การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่มี
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่มี
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : มี
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : มี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ