Glisten woven material

MI : 01008-02

GLISTEN woven material มีความเป็นเอกลักษณ์ที่เปล่งประกาย สร้างสรรค์ และ ไม่ซ้ำใคร เป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อกรดเบส สีสันที่คงทน และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายรูปแบบ มาพัฒนาในรูปแบบ upcycling และกระบวนการ textile และผ่านการสานจากช่างฝีมือออกมาเป็นชิ้นงานที่ประณีต แข็งแรงและมีความสวยงาม สามารถออกแบบลวดลายและรูปแบบการสานตามที่กำหนดได้ เหมาะใช้ในเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งภายในและอื่น ๆ 

 

 

 


การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : มี
ความแข็ง ความแข็ง : มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : มี
ความใส ความใส : มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่มี
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : มี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : มี