พลาสติก

M

3D Surface

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

AGORA พลาสติกรีไซเคิล

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Eco-friendly
M

Catch It!

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Scratch Resistance
 • Glossiness
M

Celestial Series- Big Cloud Pattern

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
 • Chemical Resistance
M

Cementfoam

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Electrical Conductivity
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance
 • Fire Resistance
M

Color Masterbatch ( MB ), Color Pigment

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Fire Resistance
 • Eco-friendly
M

Crocodile Click uPVC Decorative Profile

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Electrical Conductivity
 • Fire Resistance
M

Crystal Plate

 • คุณสมบัติ
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Glossiness
M

Dimengel วัสดุพิมพ์ 3 มิติ

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Eco-friendly
M

Durawera

 • คุณสมบัติ
 • Colorfastness
 • Water Resistance
 • Hardness
 • Scratch Resistance
 • UV Resistance
 • Glossiness
 • Acoustic Resistance