พลาสติกชีวภาพจากกระดูกสัตว์

MI : 01070-01

พลาสติกชีวภาพย่อยสลาย (Biodegradable plastic) จากเศษกระดูกก้างปลาและเศษกากถั่วแระญี่ปุ่นที่เหลือทิ้งจากการแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนาและวิสาหกิจชุมชนอาหารจากพืชปลอดภัย  จ.ปทุมธานี เมื่อย่อยสลายจะกลายเป็น คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และมวลชีวภาพ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาใช้ได้หลากหลายทั้งด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภค ถ้วย ชาม ช้อน กล่องอาหาร ย่อยสลายได้  ด้านการเกษตร ผลิตเป็นแผ่นฟิล์มสำหรับคลุมดิน ป้องกันการเติบโตของวัชพืชและรักษาความชื้นในดิน ที่สามารถย่อยสลายได้เอง และด้านการแพทย์ โดยนำพลาสติกชีวภาพมาผลิตเป็นผิวหนังเทียม ไหมละลาย อุปกรณ์ประเภทสกรู และแผ่นดามกระดูกที่ฝังอยู่ในร่างกายที่สามารถย่อยสลายได้เอง

  • ชื่อผู้ประกอบการ : ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ประเทศ : ไทย
  • ที่อยู่ : ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 อาคารชูชาติ กำภู เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • ติดต่อ : ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
  • โทร : +(66) 090 986 3068 
  • เว็บไซต์ : https://www.mat.eng.ku.ac.th/
  • ติดต่อผู้ประกอบการ

การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่ระบุ
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่ระบุ
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่ระบุ
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่ระบุ
ความใส ความใส : ไม่ระบุ
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่ระบุ
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่ระบุ
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่ระบุ
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ