พลาสติกชีวภาพ

Biodegradable Plastic Net

ผู้ประกอบการ : Thantawan Industry Public Company Limited

Biodegradable Plastic Products

ผู้ประกอบการ : Reangwa Standard Industry

Bioleather

ผู้ประกอบการ : Thai Nano Cellulose Co., Ltd.

BioPBS

ผู้ประกอบการ : PTT MCC Biochem Company Limited

BioPlus Bag

ผู้ประกอบการ : Thai Plastic Bags Co., Ltd.

BiowareTM

ผู้ประกอบการ : House of Pack Co., Ltd.

Color Rich

ผู้ประกอบการ : Richy(2016) Co.,ltd.

EcoAbsolute

ผู้ประกอบการ : Thantawan Industry Public Company Limited

EcoPlus™

ผู้ประกอบการ : Bioform (Thailand) Co.,Ltd.

FarHorm® - Bio Cellulose Sheet

ผู้ประกอบการ : P I P International Co., Ltd.