Redust แผ่นรีไซเคิลจากเศษเฟอร์นิเจอร์

MI : 01037-01

แผ่นรีไซเคิลจากเศษวัสดุเหลือทิ้งในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ เช่น ขี้เลื่อย ขอบพีวีซี และเศษแผ่นไม้ชิ้นเล็ก ที่นำมาอัดเป็นแผ่นวัสดุใหม่ด้วยเรซิน โดยเริ่มจากการทำแม่พิมพ์สำหรับหล่อขึ้นรูป และนำเศษวัสดุต่าง ๆ มาหล่อเรซินทีละชั้น ช่วยลดการใช้เรซินลงมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับการหล่อเรซินทั่วไป สามารถเลือกใส่เศษวัสดุเพื่อเกิดลวดลายที่ต่างกันได้ รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนสีสันของวัสดุได้ตามต้องการ ขนาดและรูปร่างของวัสดุขึ้นอยู่กับขนาดแม่พิมพ์ และชนิดของเศษวัสดุที่เลือกมาใส่ สำหรับขี้เลื่อยไม้และเศษขอบพีวีซีสามารถขึ้นรูปได้ไม่จำกัด แต่เศษไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดชิ้นเล็กสามารถขึ้นรูปในลักษณะแผ่นได้ขนาดสูงสุด A3 เหมาะสำหรับนำมาใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ สามารถใช้ทดแทนแผ่นไม้ในการทำท็อปโต๊ะ และประกอบกับงานแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดเป็นแผ่นขาเก้าอี้หรือส่วนต่าง ๆ ของเฟอร์นิเจอร์ได้

การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : มี
ความแข็ง ความแข็ง : มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่ระบุ
ความใส ความใส : มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ไม่ระบุ
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ