Article
Tag : Trend

B

 • 16 Nov 2020
 • 248 คน

B
 • 12 Nov 2020
 • 1671 views

B
 • 05 Nov 2020
 • 1382 views

B
 • 04 Nov 2020
 • 45 views

B
 • 26 Oct 2020
 • 765 views

B
 • 24 Sep 2020
 • 5321 views

จากแบรนด์ดิ้งเมืองสู่เครือข่ายเมือง (Network Cities) ตอนที่ 2

เมื่อระบบ IoT หรือ Internet of Thing เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขยายตัวของเมือง
B
 • 24 Sep 2020
 • 2069 views

แนวโน้มของอีสานจากวันนี้ถึงปี 2050

8 การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาการ วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวโน้มบางเรื่องกำลังจะสร้างผลกระทบให้กับอีสาน
B
 • 23 Sep 2020
 • 4757 views

จากแบรนด์ดิ้งเมืองสู่เครือข่ายเมือง (Network Cities) ตอนที่ 1

คนที่อยู่อาศัยชานเมืองเดินทางเข้าสู่เมือง เเต่ชนชั้นกลางในเมืองกลับมีแนวโน้มย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ในเขตนอกเมืองมากขึ้น เราจะจัดการการขยายตัวของเมืองนี้อย่างไร
B
 • 23 Sep 2020
 • 4093 views

การรับมือกับยุคแห่งพลเมืองโลก (Global Citizen) ตอนที่ 2

เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทและช่วยรับมือกับความหลากหลายของพลเมืองได้อย่างไรบ้าง
B
 • 19 Sep 2020
 • 3167 views

การมาถึงของยานยนต์ยุคใหม่ของอีสาน

คาดการณ์ว่าในปี 2030 ประเทศไทยจะสามารถผลิตรถยนต์ได้ถึง 2 ล้าน 5 แสนคัน โดยครึ่งหนึ่งจะเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า