ผ้าบาติกเดอนารา

MI : 00692-01
เดอนาราบาติกได้เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ทั้งในแง่ของ “ฝีมือ” และ “วัตถุดิบ” โดยเลือกใช้ผ้าไหมนำเข้าจากจีน เพราะมีความพลิ้วเบา ให้สัมผัสนิ่มลื่น รวมทั้งพัฒนาสินค้าใหม่มีเรื่องราว (Story) ออกมาเป็นคอลเล็กชั่นต่างๆ อาทิ เรือกอและ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเรือประมงพื้นบ้านนำบางส่วนของเรือมาวาดเป็นลวดลายบนผืนผ้า ขนาดมีตั้งแต่ผืนเล็กไปจนถึง 15 เมตร ใช้เป็นผ้าพันคอ เครื่องแต่งกาย ชุดกิโมโน รวมถึงการนำผ้าบาติกไปใช้เป็นผ้าห่อของสไตล์ฟุโรชิกิ
Colorfastness Colorfastness : No
Water Resistance Water Resistance : No
Hardness Hardness : No
Thermal Conductivity Thermal Conductivity : No
Scratch Resistance Scratch Resistance : Yes
Transparency Transparency : No
Electrical Conductivity Electrical Conductivity : No
UV Resistance UV Resistance : Yes
Glossiness Glossiness : Yes
Acoustic Resistance Acoustic Resistance : No
Fire Resistance Fire Resistance : No
Eco-friendly Eco-friendly : Yes
Chemical Resistance Chemical Resistance : Yes
  • Material : ผ้าบาติกเดอนารา
  • Company : Batik de Nara
  • Country : Thailand
  • Address : 59/1 ถนน กะลาพอ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 จังหวัด ปัตตานี อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี 94000
  • Contact : รอวียะ หะยียามา
  • Tel : 081-969-2092 
  • Email : batikdenara@gmail.com 
  • Facebook : -
  • Website : -