บทความ


B
B
  • 01 Dec 2014
  • 5812 คน

Flexible Packaging แนวโน้มนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต

การใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว เป็นที่นิยมอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่น ทั้งทนต่อความร้อน ความดันสูง
B
  • 01 Nov 2014
  • 2331 คน

จากทักษะและวัสดุพื้นถิ่นของเชียงใหม่ สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานเสน่ห์ในรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมเชียงใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์
B
  • 30 Sep 2014
  • 2635 คน

หลังคาไม้ไผ่ลอนลูกฟูก และ คอนกรีตผสมเถ้าจากแกลบ นวัตกรรมแปลงขยะทางการเกษตรเป็นวัสดุก่อสร้าง

นวัตกรรมแปลงขยะไร้ค่าจากการเกษตรให้เป็นวัสดุก่อสร้างที่คงความโดดเด่นด้านคุณภาพและราคา ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม