บทความ

 • 01 Mar 2017
 • 6801 คน

โอกาสทองของสตาร์ทอัพในการวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่

โอกาสสำคัญของกลุ่มสตาร์ทอัพที่ต้องการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้กลายเป็นความหวังสำคัญของอุตสาหกรรมวัสดุ
 • 22 Feb 2017
 • 21394 คน

วัสดุเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560: กระดาษย้อมครามธรรมชาติ (Natural Indigo Paper)

กระดาษย้อมครามธรรมชาติ วัสดุที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานศิลปะร่วมสมัย
 • 09 Jan 2017
 • 22083 คน

Vantablack วัสดุที่ดำที่สุดในโลก: บริษัทผู้ผลิตได้พัฒนาวัสดุที่มีสีดำกว่าเดิมขึ้นมา หลังจากมอบสิทธิ์ในการใช้วัสดุที่ดำที่สุดไปแล้ว

Vantablack วัสดุที่ดำที่สุดในโลกที่พัฒนาจากเวอร์ชั่นเดิมให้มีสีดำมืดยิ่งขึ้น ทั้งยังนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายสาขา
 • 14 Dec 2016
 • 8469 คน

วัสดุเด่นประจำเดือนธันวาคม 2559: กระเบื้องผิวสัมผัสพิเศษ ดีไซน์สไตล์ Eco Modern (Econtile)

วัสดุนวัตกรรมใหม่ “Econtile” ฉีกความจำเจด้วยการใช้เทคนิคการแกะผิวมาทำให้เกิดลวดลายบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
 • 01 Dec 2016
 • 13966 คน

สถานการณ์อุตสาหกรรม

กรณีศีกษาและตัวอย่างข้อมูลวัสดุ เพื่อให้เกิดการปฏิวัติวิธีการผลิตของโลก ด้วยการใช้ประโยชน์จากวัสดุ Grown
 • 22 Nov 2016
 • 11916 คน

Grown คืออะไร

ทำความเข้าใจแนวคิดวัสดุ Grown ในศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ได้เป็นเพียงวัสดุและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าตื่นตาเท่านั้น
 • 07 Nov 2016
 • 14325 คน

วัสดุเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน 2559: ผ้าทอผสมถ่านแมคคาเดเมีย (MC Silk Scarf)

วัสดุที่ช่วยลดปริมาณขยะจากกระบวนการผลิตถั่วแมคคาเดเมีย เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่
 • 03 Nov 2016
 • 11655 คน

โปรเจกต์แสนสนุกสำหรับนักวิทยาศาสตร์

บทสัมภาษณ์มุมมองของนักวิทยาศาสตร์ ผู้คิดค้นโปรเจกต์สนุกๆที่ใช้กราฟีน ในแบบที่ไม่มีใครเคยคิดค้นมาก่อน
 • 16 Oct 2016
 • 29535 คน

หนังสือ Material Innovation

หนังสือออกใหม่ที่บอกเล่าเรื่องราวความก้าวหน้าใหม่ๆ ในวงการออกแบบบรรจุภัณฑ์