บทความ

 • 03 Oct 2018
 • 13884 คน

ชะตาชีวิต ใครกำหนด?

ในเมื่อมนุษย์เรายังคงขาดศีลธรรมและจริยธรรม เราจะเชื่อถือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร
 • 03 Oct 2018
 • 24593 คน

สอน AI ให้เป็นคนดี

สอนคนกันเองให้ดียังยากเย็นเสียเหลือเกิน แล้วเราจะสอนสิ่งที่ไม่มีหัวใจ เช่นหุ่นยนต์ได้อย่างไร
 • 03 Oct 2018
 • 81879 คน

แชมป์ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล: มนุษย์ AI อคติ และเผด็จการ (TH/EN)

สำรวจมุมมองความคิดของ “แชมป์ ทีปกร” เกี่ยวกับความก้าวหน้าของ AI ตั้งแต่คำถามเชิงเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน การเมือง อคติ ไปจนถึงเรื่องอภิปรัชญา ท่ามกลางโลกยุคใหม่ที่มี AI เป็นแทบทุกอย่างในการดำเนินชีวิต
 • 02 Oct 2018
 • 12312 คน

AI อนาคตของคนรากหญ้า

เทคโนโลยี AI จะเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ “คนรากหญ้า” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มคนส่วนมากของประเทศได้อย่างไร
 • 01 Oct 2018
 • 28189 คน

หรือ AI จะแย่งงานนักเขียน?

ไม่แน่ว่าในอนาคตงานเขียนทั้งหมดจะถูกเขียนขึ้นโดย AI ที่รังสรรค์เรื่องราวขึ้นได้อย่างแนบเนียนจนแยกไม่ออก ความสามารถเหล่านี้จะทำให้นักขียนตัวจริงตกงานกันเป็นแถบจริงหรือไม่
 • 01 Oct 2018
 • 102153 คน

บทความนี้ใช้หุ่นยนต์เขียน

หรือแท้จริง AI ยังคงเป็นได้เพียงเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ทำงานสร้างสรรค์ได้พัฒนางานของตนต่อไป แบ่งเบาภาระ ประหยัดเวลา และช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
 • 01 Oct 2018
 • 11051 คน

Another I

ตราบใดที่เรายังมีทักษะอื่นที่ปัญญาประดิษฐ์ยังไม่สามารถก้าวตามได้ทัน แทนที่จะมาวิตกกังวลกับความล้ำหน้าของ AI เราอาจต้องเริ่มจากละวางอคติลงก่อน เพราะสุดท้าย ปัญญาประดิษฐ์ก็คือภาพสะท้อนถึงเนื้อแท้ของมนุษย์
 • 01 Oct 2018
 • 23031 คน

เพลิดเพลินอย่างสร้างสรรค์ที่ PLEARN Space

ติดตามชีวิตยุคดิจิทัลแบบ “เพลิน ๆ” ทั้งอ่าน เขียน เรียน รู้ เล่น สถานที่เรียนรู้แห่งใหม่ล่าสุดที่แน่นไปด้วยความสร้างสรรค์และคับด้วยคุณภาพ
 • 26 Sep 2018
 • 3209 คน

วัสดุยานยนต์แห่งอนาคต (Material for Autonomy )

แนวโน้มของอนาคตยานยนต์ไทย และเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของวงการยานยนต์โลก
 • 11 Sep 2018
 • 11344 คน

งานเสวนา “เปลี่ยนขยะเป็นทอง” (TH/EN)

พบกับประเด็นการพูดคุยในกิจกรรมเสวนา “เปลี่ยนขยะเป็นทอง” เกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการนำขยะและเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าใหม่