บทความ

 • 31 Mar 2014
 • 1598 คน

SENS Research Foundation เมื่อความชรา…รักษาได้

ความชราภาพเป็น “โรค” ที่สามารถรับมือและเยียวยารักษาได้ ยิ่งถ้ารู้ว่าที่มาของโรคนั้นเกิดจากอะไร ความเจ็บป่วยที่รุมเร้าในวัยชราก็จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไป การหาวิธีป้องกันการคุกคามของโรคพร้อมทั้งรักษาสภาพจิตใจไม่ให้แย่ลงตามสภาพร่างกายจึงเป็นสูตรในการแก่อย่างมีสุข
 • 31 Mar 2014
 • 1783 คน

Birth Control Pills

สิทธิและเสรีภาพในการคุมกำเนิดที่ตกมาอยู่ในมือผู้หญิงด้วยยาเม็ดแผงเล็กๆ นับเป็นการคิดค้นนวัตกรรมเภสัชภัณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดของประชากรที่ไม่สามารถควบคุมได้ในอดีต ยาคุมกำเนิดจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลก
 • 31 Mar 2014
 • 1925 คน

สวยด้วยวิศวกรรมชีวการแพทย์

หากความต้องการเพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมทั้งการผ่าตัดเพื่อความสวยงามที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันและการพัฒนาทางการแพทย์ร่วมกับวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • 28 Feb 2014
 • 1612 คน

BUYCOTT

ท่ามกลางเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยมที่รายล้อมไปด้วยโฆษณาชวนเชื่อ สิ่งที่บายคอตทำคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการ “บอยคอต (boycott)” หรือการต่อต้าน แต่เป็นรูปแบบกระบวนการทำงานที่ไม่ได้ใช้การต่อต้าน แต่คือการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคไม่ยึดติดอยู่กับความเชื่อเดิมๆ
 • 19 Feb 2014
 • 5915 คน

แบตเตอรี่น้ำตาล พลังความหวานแบบปลอดภัย

แบตเตอรี่น้ำตาล พลังความหวานแบบปลอดภัย
 • 19 Feb 2014
 • 512 คน

แบตเตอรี่น้ำตาล พลังความหวานแบบปลอดภัย

ในยุคที่พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ นอกเหนือจากพลังงานจากกระแสลม กระแสน้ำ หรือแสงอาทิตย์แล้ว สารประกอบอย่างที่พบในพืชก็สามารถแปลงเป็นพลังงานได้เช่นกัน
 • 16 Feb 2014
 • 10690 คน

Safety Duck : จากเป็ดน้อยเตือนภัยถึงเป็ดน้อยตัดไฟรั่ว

Safety Duck : จากเป็ดน้อยเตือนภัยถึงเป็ดน้อยตัดไฟรั่ว
 • 05 Dec 2013
 • 37789 คน

WikiCell: บรรจุภัณฑ์กินได้ ทางเลือกใหม่บนโต๊ะอาหาร

WikiCell: บรรจุภัณฑ์กินได้ ทางเลือกใหม่บนโต๊ะอาหาร
 • 31 Oct 2013
 • 1649 คน

Smart Sportwear

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เน้นคุณสมบัติเด่นของเส้นใยไม่ว่าจะเป็นการกำจัดเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และการควบคุมอุณหภูมิซึ่งช่วยให้ผู้สวมใส่สบายมากขึ้น