ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 อาคารชูชาติ กำภู เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
  • ประเทศ : ไทย
  • ที่อยู่ : ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 อาคารชูชาติ กำภู เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • ติดต่อ : ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
  • เว็บไซต์ : https://www.mat.eng.ku.ac.th/
  • ติดต่อผู้ประกอบการ

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน