ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม

ผ้าทอมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม

ทุกวัน 08:00 - 17:00 น.

วัสดุทั้งหมดภายในร้าน