ผ้าทอลายเบญจวิถี

MI : 00241-02

ผ้าทอลายเบญจวิถีคือการผสมลายผ้า จากเทคนิคดั้งเดิมให้เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง โดยมีการสร้างเรื่องราวที่มาของผ้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ้าเบญจวิถีประกอบด้วยเทคนิค 5 อย่าง คือ 1.การย้อมสีธรรมชาติของเส้นใยฝ้ายและไหม 2.การกล่อมลายหางกระรอก 3.การทอง้างฉลุ 4.การทอลายขิด 5.เทคนิคการทอผ้าลายขัดพื้นฐาน

การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่มี
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : มี
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่มี
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่มี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ