ไม้ไผ่อัดลำพูน

 • วัสดุภาคเหนือ , ลำพูน
 • จันทร์ - เสาร์ 08:00 - 17:00 น.

ซิลค์

 • วัสดุภาคเหนือ , เชียงราย
 • ทำการนัดหมาย

บานาน่ามาเช่

 • วัสดุภาคเหนือ , เชียงใหม่
 • เสาร์-อาทิตย์(ตลาดจริงใจ มาร์เก็ต) 09:00 - 10:00 น.

เฮือนปอสา

 • วัสดุภาคเหนือ , เชียงใหม่
 • monday-friday( except for wednesday) 09:00 - 17:00 น.

คำมีสตูดิโอ

 • วัสดุภาคเหนือ , แพร่
 • จันทร์-ศุกร์ 10:00 - 16:00 น.

กลุ่มคลัสเตอร์ผ้าทอ ECO

 • วัสดุภาคเหนือ , ลำพูน
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.

บริษัท มูนเลอร์ คอลเลคชั่น จำกัด

 • วัสดุภาคเหนือ , เชียงใหม่
 • วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 - 17:00 น.

โอคาเอริ

 • วัสดุภาคเหนือ , เชียงใหม่
 • วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 - 17:00 น.

พรสวรรค์ ซิวเวอร์

 • วัสดุภาคเหนือ , เชียงใหม่
 • วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 - 17:00 น.

บ้านอนุรักษ์กระดาษสา

 • วัสดุภาคเหนือ , เชียงใหม่
 • จันทร์ - เสาร์ 09:00 - 17:00 น.

ไม้สัก ออป. ส่วนพัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรมไม้ ออป.เหนือบน

 • วัสดุภาคเหนือ , แพร่
 • วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:00 - 17:00 น.

สาธุ

 • วัสดุภาคเหนือ , เชียงใหม่
 • จันทร์-ศุกร์(ทำการนัดหมาย) เสาร์-อาทิตย์(ตลาดจริงใจ มาร์เก็ต) 06:30 - 14:00 น.