เยื่อฟางข้าวบริสุทธิ์

MI : 00601-05

เยื่อฟางข้าวบริสุทธิ์จากกระบวนการ Non-Toxic Acid and TCF เป็นวัสดุที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมกระดาษ มีความแข็งแรง มี texture เป็นเส้นใยบาง ๆ และสีที่เป็นธรรมชาติแบบไม่ฟอก สามารถย่อยสลายได้ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ขนาดแผ่นเยื่อ 28x57 เซนติเมตร น้ำหนัก 300 กรัม สามารถนำไปใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งภายใน บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ วัสดุทางการเกษตร 


การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่ระบุ
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่ระบุ
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่ระบุ
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่ระบุ
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่ระบุ
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่ระบุ
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ