กระดาษผักตบชวา

MI : 01025-04

กระดาษผลิตจากเส้นใยผักตบชวา 100% โดยนำผักตบชวามาจากจังหวัดชัยนาท ซึ่งกระดาษที่ได้มีคุณสมบัติทดแทนกระดาษในงานหัตถกรรม สามารถนำไปใช้สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ดี และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เหมาะสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ประดับตกแต่ง

  • ชื่อผู้ประกอบการ : Silo@ssru
  • ประเทศ : ไทย
  • ที่อยู่ : 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • ติดต่อผู้ประกอบการ

การติดทนของสี การติดทนของสี : ไม่ระบุ
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่ระบุ
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่ระบุ
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่ระบุ
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่ระบุ
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่ระบุ
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่ระบุ
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ