SHANNTA Silver Clay

MI : 00578-01
MC : MC 7179-01

ดินที่ประกอบด้วยเงิน 93 – 96% สารเติมแต่งและน้ำ 4 - 7% วัสดุนี้ง่ายต่อการขึ้นรูป ใช้เวลาผลิตน้อยลงเมื่อเทียบกับเทคนิคการหล่อโลหะปกติ หลังจากเผาแล้วชิ้นงานจะกลายเป็นเงินบริสุทธิ์ 100% ดินจะถูกขึ้นรูปหรือหล่อในแม่พิมพ์ก่อนจะผึ่งให้น้ำระเหยออกจากเนื้อดินแล้วนำไปเผาในเตาเผาหรือเตาที่ใช้หัวพ่นไฟชนิดแก๊สที่อุณหภูมิ 800ºC เป็นเวลา 30 นาที มีจำหน่ายในขนาดบรรจุ 5, 10, 20, และ 50 กรัม วัสดุที่ผ่านการเผาแล้วควรจะขัดผิวและขัดเงาเพื่อให้พื้นผิวเงินเป็นมันวาว เหมาะสำหรับเครื่องประดับ ของที่ระลึก และของตกแต่ง

การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : มี
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่ระบุ
การนำความร้อน การนำความร้อน : มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่มี
ความใส ความใส : ไม่ระบุ
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่ระบุ
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่ระบุ
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : มี
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : มี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ไม่ระบุ
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ