วัสดุธรรมชาติอื่นๆ

เสื่อกก

ผู้ประกอบการ : กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโคกวัด

เสื่อกกสานตะไคร้กันยุง

ผู้ประกอบการ : Ban Ta Chalab's Mat Community Enterprise

ไส้กกทอ

ผู้ประกอบการ : กลุ่มทอเสื่อผือบ้านกุดกะเสียน

หญ้าแฝกเกาะสวาด

ผู้ประกอบการ : Kaosawat vetiver product group

หญ้าหางช้าง

ผู้ประกอบการ : กลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาดดอกไม้แขมบ้านโคกศรี

หนังกาบกล้วย

ผู้ประกอบการ : C-sense Bananamache'

หนังวัชพืชและใบไม้

ผู้ประกอบการ : Keapaz

หมึกพิมพ์สกรีน

ผู้ประกอบการ : Haydale Technologies (Thailand)

หวาย

ผู้ประกอบการ : กลุ่มเครื่องเรือนหวายและผักตบชวาบ้านวังไผ่