ไม้ไผ่จักสานลายขิด

MI : 00262-01

ไม้ไผ่จักสานลายขิดเป็นงานหัตถกรรมที่ใช้ทักษะการจักสานขั้นสูง องค์ประกอบคือไม้ไผ่สีสุกใช้ทำเส้นตอกเส้นใหญ่ ขนาด 5 มม. สำหรับสานโครงภายใน ส่วนภายนอกใช้ไม้ไผ่ไร่ทำเส้นตอกขนาดเล็ก 0.5 มม. สำหรับสานเป็นลายขิด

  • ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มจักสานไม้ไผ่ลายขิด
  • ประเทศ : ไทย
  • จังหวัด : กาฬสินธุ์
  • LINE : 0927190400

การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : มี
ความแข็ง ความแข็ง : มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : มี
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่ระบุ
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่มี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ไม่มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ