แผงอะคูสติกผลิตจากเศษเหลือทางการเกษตร

MI : 01016-02
MC : 13388-02

แผงอะคูสติกผลิตจากขยะการเกษตรและกระดาษรีไซเคิล ประกอบด้วยฟางข้าว 40% เปลือกเมล็ดกาแฟ 30% และเยื่อกระดาษรีไซเคิล 30% เป็นการนำเศษเหลือทางการเกษตรที่มักต้องเผาทำลายกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งช่วยลดมลพิษทางอากาศและการปล่อยก๊าซคาร์บอน และเพิ่มการอัพไซเคิลวัตถุดิบ มีคุณสมบัติกระจายเสียงในตัวและยังสามารถดูดซับความชื้น ผลิตโดยการผสมวัตถุดิบทั้งหมดและเทลงในแม่พิมพ์ จากนั้นนำไปบีบอัด ทำให้แห้ง และทำสี แล้วนำมาจัดเรียงบนแผ่นกระดาษแข็งกันไฟลาม ใช้สีย้อมธรรมชาติหรือสีอะคริลิก เพื่อให้ได้รูปแบบที่หลากหลาย เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานวัสดุสามารถนำกลับมาผลิตเป็นแผ่นใหม่ได้ มีให้เลือก 3 รูปทรงมาตรฐาน ได้แก่ สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม และวงกลม โดยมีจำหน่าย 3 ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร , 40 x 40 เซนติเมตร และ 20 x 40 เซนติเมตร  มีค่าสัมประสิทธิ์การลดเสียงรบกวนที่ 0.42 ตามมาตรฐานการดูดซับเสียงและปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านอะคูสติกส์ ISO 10534-2:1988 มีค่าการนำความร้อนเฉลี่ย 23.8°C  อยู่ที่ 0.046 วัตต์ต่อเมตรเคลวิน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของฉนวนที่ดี ปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์ และไม่มีใยแก้วหรือแร่ใยหิน สามารถต้านทานเปลวไฟในระดับปานกลาง เหมาะกับงานออกแบบภายใน องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม การตกแต่ง ฯลฯ

 


การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่ระบุ
ความแข็ง ความแข็ง : มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่ระบุ
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่ระบุ
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่ระบุ
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่ระบุ
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่มี
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : มี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ