ฉนวนเส้นใยสับปะรด

MI : 01056-02

วัสดุฉนวนกันเสียงและกันความร้อนภายในอาคารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ ผลิตจากเส้นใยของใบสับปะรด (PALF) ที่เป็นผลพลอยได้จากการเพาะปลูกซึ่งปกติจะถูกทิ้งไว้ในท้องไร่ จึงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและ PM2.5 ซึ่งเป็นฝุ่นมลภาวะอนุภาคละเอียด ประกอบด้วยเส้นใยของใบสับปะรด 30% และเส้นใยพอลีเอสเตอร์ 70% เป็นวัสดุทางเลือกแทนฉนวนใยแก้ว มีคุณสมบัติกักเก็บเสียงดีเยี่ยม มีผิวสัมผัสพรุนและน้ำหนักเบา มีสีเบจธรรมชาติและสามารถหุ้มผ้าเพิ่มได้ ผ้ามีสารเคลือบหน่วงไฟจากองค์ประกอบของเกลือฟอสเฟตอินทรีย์ ซึ่งเป็นสารเติมแต่งมาตรฐานสำหรับวัสดุฉนวนและสารหน่วงไฟที่เติมเข้ามายังเพิ่มความต้านทานความร้อนให้สูงขึ้น ผ่านการทดสอบกับเปลวไฟตามมาตรฐาน EN ISO 11925  แผ่นเส้นใยนี้ทำจากวัสดุที่ปลูกทดแทนใหม่ได้ ลูกค้าสามารถกำหนดสีสัน ขนาด ความหนาและองค์ประกอบได้ตามต้องการ เหมาะนำไปตกแต่งภายในรถยนต์และทำฉนวน

 

  • ชื่อผู้ประกอบการ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ประเทศ : ไทย
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • ติดต่อ : ดร รังสิมา (PALF-Insulator) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพาราและพอลิเมอร์ชีวภาพ
  • เว็บไซต์ : https://kapi.ku.ac.th/
  • ติดต่อผู้ประกอบการ

การติดทนของสี การติดทนของสี : ไม่ระบุ
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่ระบุ
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่ระบุ
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่ระบุ
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่ระบุ
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่ระบุ
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่ระบุ
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : มี
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : มี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ