หนังฟอกฝาดย้อมครามธรรมชาติ

MI : 00619-01
MC : MC 7670-01

หนังฟอกฝาดย้อมครามธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ใช้สีครามธรรมชาติย้อมด้วยเทคนิคพิเศษ ไม่ได้ใช้สีเคมีสูตรแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการย้อมสีหนังทั่วไป การย้อมหนังด้วยครามนี้ ใช้อุณหภูมิต่ำและเวลาที่สั้นกว่าการใช้สีย้อมธรรมชาติอื่น ๆ ซึ่งต้องใช้ความร้อนสูง สีย้อมมีความคงทน ครามธรรมชาติจะมีเศษวัสดุปนอยู่ทำให้ชิ้นงานที่ย้อมแต่ละครั้งมีสีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการย้อม สภาพอากาศในเวลานั้น แหล่งเพาะปลูกของต้นครามและการกำหนดค่าต่าง ๆ กระบวนการย้อมนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก สามารถสั่งผลิตได้หลากหลายแบบ แต่ละชิ้นงานจะมีสีน้ำเงินและขาวหลายเฉดสี ซึ่งแต่ละชิ้นจะไม่ซ้ำกัน มีจำหน่ายเป็นฟุต เหมาะใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า และรองเท้า


การติดทนของสี การติดทนของสี : ไม่มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : ไม่ระบุ
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่มี
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่ระบุ
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่มี
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : มี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ไม่ระบุ
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ