GRC (Glass Fiber Reinforced Concrete)

MI : 00404-02
MC : MC 6541-02

คอนกรีตหล่อแผ่นบางเสริมใยแก้ว ผลิตโดยผสมซีเมนต์พอร์ตแลนด์กับหินเม็ดเล็กจากนั้นนำไปหล่อรวมกับเส้นใยแก้ว ซึ่งใช้วิธีเตรียมส่วนผสมซีเมนต์ ซิลิก้า และน้ำก่อนแล้วจึงนำไปเทหล่อในแม่พิมพ์ วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน มีคุณสมบัติกันไฟระดับ A1 ตามมาตรฐานวัสดุอาคาร DIN 4102 รับแรงกดอัดได้ดีเยี่ยม มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนต่ำ มีความเสถียรต่ออุณหภูมิสูงถึง 350ºC ทนน้ำฝนและอุณหภูมิเยือกแข็ง ผลิตแผ่นขนาดใหญ่สุด 2 x 8 ฟุต หนาได้สุดเพียง 12-15 มิลลิเมตร สามารถทำผิวโลหะเลียนแบบผิวเงินธรรมชาติได้ ปกติวัสดุมีสีเทา เหมาะใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำหรับกรุผนัง ปูพื้น จัดงานกิจกรรมแสดงสินค้าและองค์ประกอบงานประติมากรรม 


การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : มี
ความแข็ง ความแข็ง : ไม่มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่มี
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : มี
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ไม่ระบุ
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ