C-Lite

MI : 00450-01
MC : MC 6809-01

คอนกรีตผสมฟองอากาศที่มีน้ำหนักเบา Cellular lightweight concrete หรือ CLC มีลักษณะเหมือนคอนกรีตทั่วไปเพียงแต่จะแทนที่ส่วนผสมของเศษหินเม็ดเล็กด้วยฟองอากาศโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเยอรมนี ฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนเป็นพันล้านฟองจะกระจายตัวอยู่ทั่วเนื้อคอนกรีต ทำให้เป็นฉนวนความร้อนและมีค่าการทนไฟสูงกว่าคอนกรีตธรรมดา CLC นี้ทนน้ำได้สูงและดูดซับน้ำต่ำ จึงไม่เป็นแหล่งสะสมของความชื้นและเชื้อรา มีสีเทา จำหน่ายเป็นบล็อกที่ความหนา 2.95, 3.94, 5.9 และ 7.9 นิ้ว สูง 7.9 นิ้ว ยาว 23.6 นิ้ว รวมทั้งมีบล็อกรูปทรงอื่นๆ ให้เลือกอีกได้แก่ C-locking block, C-Curb, C-Stone Locking Block, C Wall Plus, C-Path, C-Sleep, C- Log, บล็อกผิวเลียนแบบไม้ และ C-Fence เหมาะใช้สำหรับงานก่อสร้างอาคารเชิงพาณิชย์และที่พักอาศัย 


การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : มี
ความแข็ง ความแข็ง : มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : มี
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : มี
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : มี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ไม่มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ