ผ้าและสิ่งทอ

ไหมพรม

ผู้ประกอบการ : Sanguansook Store

ไหมพรมขนแกะ

ผู้ประกอบการ : นิวภรณ์ภัณฑ์

ไหมแพรวา

ผู้ประกอบการ : Ban Phon Phrae Wa Silk Weaving Group

ไหมมัดหมี่

ผู้ประกอบการ : กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบท

ไหมยกทอง

ผู้ประกอบการ : Chan Soma Group

ไหมอีรี่

ผู้ประกอบการ : กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองหญ้าปล้อง

ไหล

ผู้ประกอบการ : Klum Tho Suea Kok Tambon Phaeng

อุปกรณ์ตกแต่งผ้า

ผู้ประกอบการ : วีรีย์ พาณิชย์

อุปกรณ์ตัดเย็บผ้า

ผู้ประกอบการ : ปารวัณ

อุปกรณ์เย็บปักถักร้อย

ผู้ประกอบการ : Seri phanichkit