ยาง

แผ่นกระเบื้องปิดผิวฟลอราเมนท์

ผู้ประกอบการ : Sin Charoen Rubber Co., Ltd.

แผ่นโฟมเซลเปิดและเซลปิด

ผู้ประกอบการ : M&P World Polymer Co., Ltd

แผ่นโฟมยาง

ผู้ประกอบการ : chong gee LTD.,PART.

แผ่นโฟมอีวีเอ

ผู้ประกอบการ : Sri Sam-ank Supplier Co.,Ltd.

แผ่นยาง 100%

ผู้ประกอบการ : LOOKYANGDESIGN LTD.

แผ่นยางเจาะรูจากธรรมชาติ

ผู้ประกอบการ : LOOKYANGDESIGN LTD.

พื้นยางเครพ

ผู้ประกอบการ : Q & Q Holding Co., Ltd

พื้นยางพิมพ์ลาย TATTOO

ผู้ประกอบการ : Q & Q Holding Co., Ltd