ยาง

โฟมยาง

ผู้ประกอบการ : Chor. Namcharoen Tire Limited Partnership

แม่พิมพ์ซีลีโคน

ผู้ประกอบการ : แวววาว

ยางกันลื่น

ผู้ประกอบการ : EUNG HANG KIM Co,.LTD

ยางปาดสีสกรีน

ผู้ประกอบการ : WinScreen Co., Ltd.

ยางพาราแปรรูป

ผู้ประกอบการ : Rubber Bag

ยางพาราแปรรูป Patex

ผู้ประกอบการ : SK PATEX

ยางพาราอีโคลาเท็กซ์

ผู้ประกอบการ : Ecolatex

ยางม้วนฟลอราเมนท์

ผู้ประกอบการ : Sin Charoen Rubber Co., Ltd.

ยางรีไซเคิลจากเศษวัสดุ

ผู้ประกอบการ : B.G.S International Co., Ltd.

วัสดุโฟมยางธรรมชาติ

ผู้ประกอบการ : M&P World Polymer Co., Ltd