ยาง

สีน้ำยางพาราแปรรูป Jon Jon

ผู้ประกอบการ : Nutthapong Nithi-uthai

เส้นใยยาง ART01

ผู้ประกอบการ : Advantage Footwear Co., Ltd.

หนังยางเส้น

ผู้ประกอบการ : ล้านต้นอ้อ