3D Printing Extrusion Mortar (ปูนมอร์ตาร์สามมิติ)

MI : 00963-01

3D Printing Extrusion Mortar (ปูนมอร์ตาร์สามมิติ) เป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างเชิงดิจิทัลในอุตสาหกรรม มีส่วนประกอบคือ ซีเมนต์ 28 - 33 % หิน 65 - 70 % Cement additive 5 % เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติเด่น คือ วัสดุซีเมนต์ซึ่งมีกำลังอัดและความทนทานสูง สามารถนำไปใช้งาน อาทิ การขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ ให้ได้ชิ้นงานรูปแบบที่หลากหลายตามต้องการ เหมาะสำหรับใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ หรือของประดับตกแต่งที่ใช้ภายนอกอาคาร 

  • ชื่อผู้ประกอบการ : ศูนย์วิจัยนวัตกรรม บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
  • ประเทศ : ไทย
  • จังหวัด : สระบุรี
  • โทร : +(66) 0 3624 0888 
  • เว็บไซต์ : www.scgbuildingmaterials.com

การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : มี
ความแข็ง ความแข็ง : มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : มี
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : มี
ความใส ความใส : ไม่มี
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่มี
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่มี
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : มี
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : มี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : มี