กระเบื้องซับนํ้าจากดินเบา

MI : 00814-01
กระเบื้องซับนํ้าจากแร่ดินเบา นวัตกรรมจากญี่ปุ่น โดยการนำดินที่เป็นดินซุย เบา เนื้อพรุน มีลักษณะคล้ายชอล์ก นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวดูดซับนํ้า แห้งไว ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นอับ เชื้อรา และแบคทีเรีย จึงนำเอาคุณสมบัติต่างๆ ที่ดีเหล่านี้ มาประยุกต์ใช้กับสิ่งของในชีวิตประจำวัน เช่น พรมเช็ดเท้า ที่วางแปรงสีฟัน ที่รองแก้ว หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องสัมผัสกับนํ้าหรือความชื้นบ่อยๆ
การติดทนของสี การติดทนของสี : มี
ความต้านทานน้ำ ความต้านทานน้ำ : มี
ความแข็ง ความแข็ง : มี
การนำความร้อน การนำความร้อน : ไม่ระบุ
ความต้านทานรอยขีดข่วน ความต้านทานรอยขีดข่วน : ไม่ระบุ
ความใส ความใส : ไม่ระบุ
การนำไฟฟ้า การนำไฟฟ้า : ไม่ระบุ
ความต้านทานรังสียูวี ความต้านทานรังสียูวี : ไม่ระบุ
ลักษณะมันวาว ลักษณะมันวาว : ไม่ระบุ
การป้องกันเสียง การป้องกันเสียง : ไม่ระบุ
ความต้านทานไฟ ความต้านทานไฟ : ไม่ระบุ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : มี
ความทนทานต่อสารเคมี ความทนทานต่อสารเคมี : ไม่ระบุ