Article
Tag : Creativity

B

 • 16 Nov 2020
 • 248 คน

B
 • 05 Nov 2020
 • 1382 views

B
 • 04 Nov 2020
 • 45 views

B
 • 01 Nov 2020
 • 161 views

B
 • 01 Oct 2020
 • 3591 views

Irony Man หุ่นยนต์จิ๋วที่มาพร้อมความยียวนกวนประสาท

หุ่นยนต์อัจฉริยะตัวจิ๋วที่มาพร้อมความสามารถในการพูดคุยตอบโต้กับมนุษย์อย่างลื่นไหล พร้อมเป็นเพื่อนคุยแก้เหงาสร้างความเพลิดเพลินที่สอดแทรกด้วยคำเสียดสีประชดประชันผ่านการแสดงอารมณ์บนใบหน้าและน้ำเสียง
B
 • 01 Oct 2020
 • 1381 views

สำรวจ “ทวิตภพ” โลกที่เอียงซ้าย พื้นที่ผดุงความยุติธรรม และความคู่ขนานที่รอวันบรรจบ

สำรวจโลกทวิตเตอร์ พื้นที่ของคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสัน ความหวัง และความแรง! โลกที่ความคิดเห็นเพียง 140 ตัวอักษรมีพลังในการขับเคลื่อนสังคมและอาจเปลี่ยนแปลงอนาคตได้
B
 • 24 Sep 2020
 • 5321 views

จากแบรนด์ดิ้งเมืองสู่เครือข่ายเมือง (Network Cities) ตอนที่ 2

เมื่อระบบ IoT หรือ Internet of Thing เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขยายตัวของเมือง
B
 • 23 Sep 2020
 • 4757 views

จากแบรนด์ดิ้งเมืองสู่เครือข่ายเมือง (Network Cities) ตอนที่ 1

คนที่อยู่อาศัยชานเมืองเดินทางเข้าสู่เมือง เเต่ชนชั้นกลางในเมืองกลับมีแนวโน้มย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ในเขตนอกเมืองมากขึ้น เราจะจัดการการขยายตัวของเมืองนี้อย่างไร
B
 • 23 Sep 2020
 • 4093 views

การรับมือกับยุคแห่งพลเมืองโลก (Global Citizen) ตอนที่ 2

เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทและช่วยรับมือกับความหลากหลายของพลเมืองได้อย่างไรบ้าง
B
 • 05 Sep 2020
 • 2888 views

พลังงานภายใต้เงื่อนไขใหม่

นับวันความต้องการไฟฟ้ายิ่งเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้ารูปแบบเดิมมีข้อจำกัดลงทุกวัน คำถามในวันนี้คืออีสานบ้านเราจะผลิตพลังงานสะอาดอย่างไร จากทุนธรรมชาติที่เรามี