Article
Tag : Service Design

B

 • 16 Nov 2020
 • 248 คน

B
 • 23 Sep 2020
 • 4093 views

การรับมือกับยุคแห่งพลเมืองโลก (Global Citizen) ตอนที่ 2

เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทและช่วยรับมือกับความหลากหลายของพลเมืองได้อย่างไรบ้าง
B
 • 09 Sep 2020
 • 5447 views

จุดเปลี่ยนด้านคมนาคมและขนส่งของโลก

ในโลกดิจิทัลเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว จากวิธีการสื่อสาร การเดินทาง และกระทั่งเปลี่ยนเมืองทั้งเมือง จึงเป็นโจทย์อันท้าทายของทุกฝ่ายที่จะต้องวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สามารถตอบโจทย์ความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับคนทุกกลุ่ม
B
 • 04 Jul 2020
 • 5443 views

“ระบบติดตาม” ตัวช่วยพิชิตโควิดหรือภัยเร้นของความเป็นส่วนตัว

มาทำความรู้จักกับระบบติดตามข้อมูลการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรูปแบบเหรียญพกพา “TraceTogether Token” เทคโนโลยีสุดล้ำจากสิงคโปร์ ไปพร้อม ๆ กับเข้าใจในสิทธิความเป็นส่วนตัวที่รัฐบาลควรคำนึงถึง
B
 • 02 Apr 2020
 • 10377 views

Dr. Puripant Ruchikachorn: Understanding Crisis from a Data Visualization Specialist’s Perspective

นั่งคุยกับ ดร. ภูริพันธุ์ รุจิขจร ผู้ร่วมก่อตั้งบุญมีแล็บ ที่จะมาชวนคุยถึงการแปลงข้อมูลยาก ๆ ในภาวะวิกฤตให้เป็น “ภาพ” เพื่อให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายและชัดเจนขึ้น ผ่านรูปแบบ Data Visualization
B
 • 17 Mar 2020
 • 10611 views

Community Resilience ชุมชนยืดหยุ่น: แนวคิดการออกแบบร่วมกับชุมชนเพื่อรับมือวิกฤต

รู้จักคำว่า 'ยืดหยุ่น' (Resilience) ที่จะอธิบายว่าผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด กับ Carlo Branzaglia ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการออกแบบและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมชาวอิตาเลียน
B
 • 06 Mar 2020
 • 6786 views

Material Trends 2020: สรุปเทรนด์วัสดุโลก พลาสติก ย้อนมองโอกาสของธุรกิจไทย

วันนี้เทคโนโลยีวัสดุจะต้องตอบโจทย์แนวโน้มหลักของโลกให้ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โรคอุบัติใหม่ พลังงานทดแทน การขยายตัวของเมือง การขนส่งสมัยใหม่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม 4.0 และสังคมผู้สูงอายุ
B
 • 24 Feb 2020
 • 10983 views

“เราจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไร” สรุปไฮไลต์จากงานเสวนา REGENERATING GOOD: Kudos Super Sensing Return

ค้นพบคำตอบที่หลากหลายบนคำถามสำคัญที่ว่า “เราจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไร” ซึ่งจุดประเด็นไปสู่การแสดงวิสัยทัศน์ของบรรดาผู้คร่ำหวอดในวงการสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสิ่งแวดล้อม
B
 • 11 Dec 2019
 • 7294 views

โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข...ก่อร่างสร้างสุขด้วยเทคโนโลยี BIM

SCG ระดมไอเดียการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม พร้อมนำเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง BIM มาพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อยกระดับสู่ “โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข”