บทความ

B
 • 05 Feb 2014
 • 10772 คน

เซลลูโลสกับจานที่ไม่มีวันเปื้อน

เครื่องล้างจานที่ว่าทันสมัยที่สุดอาจตกเทรนด์ เมื่อสตูดิโอออกแบบ Tomorrow Machine ประเทศสวีเดน ได้คิดค้น ‘จานที่ทำความสะอาดตัวเองได้’
B
 • 31 Dec 2013
 • 1588 คน

MATERIALS IN CONSERVATION

วัสดุถือเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะคงผลงานล้ำค่าต่างๆ ให้คงอยู่ยาวนาน
B
 • 31 Dec 2013
 • 1719 คน

สินทรัพย์วัสดุเชียงใหม่

เชียงใหม่เป็นเมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ที่ได้รับการประกาศให้เป็น “หนึ่งในสิบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย”
B
 • 30 Nov 2013
 • 1585 คน

Natural Material and Process

จากเพียงการนำไม้ยางจากต้นยางที่หมดอายุการให้น้ำยางแล้วมาเป็นวัสดุหลักในการสร้างบ้าน
B
 • 04 Nov 2013
 • 12736 คน

เปิดตัวหนังสือ “สินทรัพย์(วัสดุ) ถิ่นอีสาน”

เปิดตัวหนังสือ “สินทรัพย์(วัสดุ) ถิ่นอีสาน”
B
 • 30 Sep 2013
 • 2864 คน

HEMP THAI ผ้าทอใยกัญชง

ในเชิงวัฒนธรรม การปลูกต้นกัญชงนับเป็นประเพณีและวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับชาวม้งตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย
B
 • 02 Jan 2013
 • 20093 คน

GV Silk แบรนด์ผ้าไหมไฮเทค ผู้ขนานนามตนเองว่า “นักออกแบบวัสดุ”

GV Silk แบรนด์ผ้าไหมไฮเทค ผู้ขนานนามตนเองว่า “นักออกแบบวัสดุ”
B
 • 14 Dec 2012
 • 16094 คน

เก็บตกโครงการ Siamese Twist – พลิกภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่

เก็บตกโครงการ Siamese Twist – พลิกภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่