บทความ

  • 01 May 2015
  • 5113 คน

Material Startup

จับตา “นักพัฒนาวัสดุรุ่นใหม่” (Material Startup) ที่จะพลิกอนาคตของธุรกิจด้วยการคิดค้นวัสดุใหม่
  • 01 Dec 2014
  • 15713 คน

Flexible Packaging แนวโน้มนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต

การใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว เป็นที่นิยมอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่น ทั้งทนต่อความร้อน ความดันสูง
  • 01 Nov 2014
  • 6016 คน

จากทักษะและวัสดุพื้นถิ่นของเชียงใหม่ สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานเสน่ห์ในรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมเชียงใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์
  • 30 Sep 2014
  • 6327 คน

หลังคาไม้ไผ่ลอนลูกฟูก และ คอนกรีตผสมเถ้าจากแกลบ นวัตกรรมแปลงขยะทางการเกษตรเป็นวัสดุก่อสร้าง

นวัตกรรมแปลงขยะไร้ค่าจากการเกษตรให้เป็นวัสดุก่อสร้างที่คงความโดดเด่นด้านคุณภาพและราคา ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม